Utsikt Tromøya

Arendal øker kompetansen for kommunale veiledere

Tromøya utenfor Arendal

Tromøya utenfor Arendal

Ansatte i bibliotek, NAV, Servicekontor og voksenopplæring har i fellesskap gått igjennom 12 av tingene i 23 offentlige ting. De har hatt 2 fysiske samlinger i bibliotekets aula hvor ulike forelesere har presentert ulike offentlige digitale tjenester og hvordan veilede i disse. Til sammen har rundt 130 kommunalt ansatte deltatt i kompetanseløftet.

Jeg var hyret inn på den avsluttende samlingen for å snakke om veiledningspedagogikk og for å snakke litt om erfaringene med nettkurset. Det er et tydelig behov for å øke kompetansen på veiledningssituasjonen. Det er en tilbakemelding jeg får fra mange andre også. Jeg snakket om både de fysiske rammene for samtalen og hva man kan gjøre i situasjoner hvor det oppstår problemer. Ikke alle bibliotekansatte føler seg trygge på jobb, noe som også har blitt dokumentert i en ny norsk masteroppgave.

Biblioteksjefen i Arendal ønsker å legge bedre til rette for veiledning i egne lokaler slik at publikum kan snakke mer uforstyrret om vanskelige temaer i lokalene.