Åpning av meråpent på Hønefoss

Åpning av meråpent bibliotek

Ordfører klipper snora til meråpent bibliotek

Onsdag 22. februar holdt jeg tale på åpningen av meråpent bibliotek på Hønefoss. Biblioteket hadde fått investeringsmidler til å utvide tilbudet med meråpent bibliotek. Jeg ble utfordret til å snakke om bibliotekutvikling og i talen var jeg innom både David Lankes og Bibliotek 10 i Helsinki.

Biblioteket utvider nå åpningstidene fra 35,5 timer til 84 timer i uka. Et tilbud jeg håper innbyggerne vil ønske velkommen og gjøre seg nytte av.

 

Under er talen i sin helhet:

Ordfører, ansatte og nye og gamle brukere av biblioteket.
Det er veldig hyggelig at så mange har funnet veien hit i dag.
På vegne av Buskerud fylkeskommune vil jeg gratulere med åpningen av meråpent bibliotek. Dette markerer samtidig et nytt kapittel i Ringerike biblioteks lange og stolte historie. En historie som går helt tilbake til 1811.

“Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn”. Disse ordene kommer fra den anerkjente amerikanske bibliotekforskeren, David Lankes. Biblioteker skal være til for mennesker, ikke for bøker eller bibliotekarer. En slik strategi har gitt Deichmanske besøksrekord i Oslo. Å være til for innbyggerne og bygge lokalsamfunn er akkurat det Ringerike bibliotek nå gjør ved å utvide sitt tilbud med meråpent bibliotek.

Bibliotekene har gjennom sin flere tusen år lange historie vist en enestående evne til å gjenoppfinne seg selv og forbli relevante i folk sine liv.
Med innføring av meråpent bibliotek på Hønefoss i dag viser Ringerike at de er en del av denne stolte tradisjonen. Evnen og viljen til å ivareta innbyggernes endrede behov er en av de store styrkene til folkebibliotekene.

Et meråpent bibliotek kommer ikke til erstatning for bibliotekfaglig kompetanse, men er et viktig supplement for alle de som har behov for å bruke bibliotekets ulike tilbud og tjenester utenom ordinær åpningstid. Biblioteket blir dermed en enda viktigere arena som møteplass, studiested eller til andre formål.

Det er særlig 3 ting som kjennetegner bibliotekutviklingen i dag som også angår Ringerikssamfunnet. For det første er at 50% av de som besøker bibliotekene gjør andre ting enn å låne. For det andre gjør store endringer i arbeidslivet med digitalisering og automatisering at vi alle har behov for oppdatert og ny kompetanse. For det tredje er bibliotekets rolle i by- og stedsutviklingen.

Undersøkelser viser at bare halvparten av oss låner noe med hjem når vi besøker biblioteket. I stedet bruker vi biblioteket som møteplass, vi jobber, leser, studerer, deltar i aktiviteter, går på ulike arrangement eller er sammen med venner og familie. Å utvide åpningstidene gir flere mulighet til å bruke biblioteket til mange ulike aktiviteter.

Endringene i arbeidslivet har påvirket Ringerike kraftig med en stor nedgang i antall arbeidsplasser i industrien. Andelen høyt utdannede i Ringerike er også under landsgjennomsnittet og under snittet i Buskerud. Her kan biblioteket bidra som uformell læringsarena. Med kraftig utvidet åpningstid ligger forholdene godt til rette for å nå ut til mange innbyggerne på Hønefoss som trenger påfyll av ny kunnskap.
Som arena for å motvirke digitale skiller har Seniornett og biblioteket bidratt til grunnleggende digital kompetanse helt siden 2005. Det er imponerende, og noe det nasjonale programmet for økt digital deltakelse – Digidel også trakk frem som eksempel på et svært vellykket samarbeid.

I Ringerike kommunes ambisjon om å skape et godt og levende bymiljø og sosiale møteplasser i bysentrum, spiller biblioteket en viktig rolle. Med nærmere 90 000 besøkende i året, er biblioteket en viktig faktor for å oppfylle kommunens ambisjoner. Et attraktivt bibliotek med mange gode tilbud gir mer folk i gatene. Levende bymiljøer behøver en stor variasjon av tilbud, også de som er gratis. Biblioteket er i dag et av få steder som er helt gratis å besøke. Det er heller ingen krav om å prestere på biblioteket. Biblioteket er til for deg. En norsk bibliotekforsker bruker begrepet lavintensiv møteplass for å beskrive denne spesielle kvaliteten ved folkebibliotekene.

For ett år siden var jeg så heldig å få høre et foredrag av Kari Lämsä, lederen for et av de mest nyskapende bibliotekene i Skandinavia, Bibliotek 10 i Helsinki. Dette biblioteket har vært meråpent en god stund, og en tilfeldig kveld bestemmer han seg for å dra innom biblioteket. Da han kommer inn hører han umiddelbart at det foregår en konsert i den ene enden av biblioteket, noen sitter og leser, noen har en diskusjonsgruppe, andre spiller inn musikk i bibliotekets lydstudio mens mange andre vandrer rundt og bare hygger seg. Det som etter hvert slår Lämsä er at innbyggerne i Helsinki har overtatt biblioteket hans, og at det er helt fantastisk og akkurat slik det skal være.
Er det mulig å tenke seg at innbyggerne på Hønefoss overtar biblioteket? Får dere til dette bør dere være usannsynlig stolte over dere selv. Da fortjener dere virkelig en plass i det moderne samfunnet.

Med meråpent bibliotek og digitale tilbud som e-bøker, aviser og tidsskrifter har Ringerikes befolkning nå et bibliotektilbud hele døgnet. Det er god bruk av våre felles offentlige midler.

Til slutt vil jeg på vegne av Buskerud fylkeskommune ønske lykke til med meråpent. Jeg håper riktig mange finner veien hit og at det blir til glede og nytte for hele Hønefossamfunnet.

Takk for oppmerksomheten!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.