23 off ting

23 offentlige ting i Hordaland

23 off tingFylkesbiblioteket i Hordaland inviterte meg til oppstarten av 23 offentlige ting i Bergen 26. januar. Kursdeltakerne benytter Open edX varianten av kurset på bokskapet.hioa.no. Jeg har vært veldig fornøyd med funksjonaliteten i løsningen. De som har sammenlignet Open edX og Canvas sier at Canvas er enklest for lærerne mens Open edX gir en bedre opplevelse for studentene.  Forhåpentligvis blir kursdeltakerne i Bergen godt fornøyd med kurset og tryggere når de skal veilede i offentlige digitale tjenester.