Ranganathans 5 lover

Jeg husker Ranganathan fra bibliotekutdanningen og hans fem lover for bibliotekvitenskap, men har vel aldri reflektert så mye over hva hans fem lover egentlig innebærer. Denne infografikken viser på en enkel og god måte hva bibliotekvitenskap er fundamentert på. De fem lovene er sentrale i arbeidet med samlingsutvikling og kassering. Samlingene er til for bruk. Folkebibliotek har normalt ikke arkivansvar.

 


USC Online