Kategorier
FN17

Bærekraftsmål i Australia

ALIA discussion paper SDG
ALIA discussion paper SDG

Den australske bibliotekforeningen (ALIA) jobber aktivt med bærekraftsmålene. Av flere tiltak er kanskje det aller mest interessante arbeidet de gjør med å knytte bibliotekenes virksomhet til hvert enkelt bærekraftsmål. Det er langt flere mål enn 16.10 hvor bibliotekene gjør en forskjell. Forslaget til mål finnes i denne rapporten. Forslaget har vært ute på høring i bibliotekfeltet med høringsfrist i januar. Den ferdige rapporten med samtlige mål vil bli publisert i løpet av våren.

Etter min mening kan dette arbeidet være et svært godt utgangspunkt for et tilsvarende arbeid i norske bibliotek. Et annet arbeid som også gir oss mye kunnskap om bærekraftsmålene er kunnskapsgrunnlaget som Viken fylkeskommune har utviklet. Rapporten er et viktig grunnlagsdokument i utviklingen av Viken.

Kategorier
Foredrag

Presentasjon for nye Asker kommune

Asker bibliotek
Asker bibliotek, Wiki Commons

Hurum, Røyken og Asker kommuner slås sammen fra nyttår. Bibliotekene i de tre kommunene har jobbet lenge for å skape et best mulig grunnlag for felles bibliotektjenester fra nyttår. De har hospitert hos hverandre, noe som har vært en stor suksess. De har også satt av penger til to samlinger for hele personalet, en rett etter at vedtaket ble fattet og en nå i sommer. Hele personalet tilbrakte to dager på Tjøme. På den første dagen var jeg invitert til å snakke om Vike og hva den nye kommunen kan forvente av fylkesbiblioteket. På seminaret var det også satt av tid for fagforeningene til å etablere nye klubber. En god måte å etablere et best mulig samarbeid mellom ledelsen og de ansatte på. Gode rutiner for medbestemmelse gir gode arbeidsplasser for alle.

Om Viken fylkesbibliotek for nye asker 3 juni from Jannicke Røgler

 

Kategorier
Foredrag

Data Detox Kit på Korg-dagene

Korg 201924. mai var Joep Arts og jeg på Korg-dagene for å snakke om Data Detox Kit og hvordan vi ser for oss at kurset kan brukes i bibliotekene. Tidligere på dagen snakket Nate Hill, Executive Director, Metropolitan New York Library Council om hva de gjør på personvernområdet i New York.  Se hans presentasjon.

Om Data detox from Jannicke Røgler

 

Kategorier
BF

På tur til København

BF.dk, BF.no og DIK6. og 7. september var flere fra sekretariatet og to fra styret på tur til København hvor vi møtte våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.

Vi fikk høre om skolebiblioteksatsing i Sverige, hvordan danskene jobber med kompetanseutvikling og en rekke andre temaer. Jeg snakket blant annet om BFs arbeid med ubetjente åpningstider.Jannicke Københavns Universitet

Vi fikk også et interessant studiebesøk til universitetsbiblioteket på Københavns Universitet.

BFs arbeid med meråpne bibliotek from Jannicke Røgler

 

 

Kategorier
Foredrag

Foredrag på dok.vit UiT

Stand uitSlutten av august var jeg i Tromsø og snakket for de nye studentene på dokumentasjonsvitenskap. Jeg synes alltid det er hyggelig å snakke for studenter. Det er rundt 30 studenter på studiet og studentene kommer fra hele Norge. Jeg var hyret inn for å snakke om digitale tjenester. Siden dette er studenter som er nye i bibliotekvesenet, vet de lite om bibliotekenes digitale utfordringer. Min jobb var dermed å gi de et overblikk og noe historikk. Vi testet også ut Bookbytes, e-bokløsningen de har i Troms. Det var nok en øyeåpner for mange. Dersom man tenker tjenestereisen, så man at ikke alt var like intuitivt. Som bibliotekarer må vi kjempe på vegne av våre brukere. Da må vi selv bruke tjenestene og vi må kunne nok, ha bestillerkompetanse som jeg liker å kalle det.

Mens jeg var i Tromsø benyttet jeg også anledningen til studentverving. Jeg hadde stand på Universitetsbiblioteket. En flott måte å få vist seg fram på.

Biblioteket og bibliotekaren i en digital tid from Jannicke Røgler
Kategorier
Foredrag Ukategorisert

Bibliotekaren – din ultimate Swizz Army knife

Swiss army knife18. april var jeg i Bergen for å snakke på Det bergenske bibliotekseminar. Dette seminaret hadde tidligere Neptunseminaret. Det var mange interessant innlegg.  Særlig innlegget til  Cecilie Laskie som snakket om synlighet og biblioteksdidaktikk var tankevekkende.

Håvard Legreid  ansatt på BoB gikk løs på laminering og comic sans i sitt foredrag om visuell kommunikasjon i bibliotek med både alvor og humor.

Ruth Ørnholt ga et innblikk i IFLA BibLibre International Library Marketing Award og Anniken Bjørnes viste hvordan skolebiblioteket kan være hjertet i lokalsamfunnet.

Kategorier
Ukategorisert

Norge rundt med årsmøter

Alta BorealisfestivalenEn av gledene ved å være forbundsleder er at man får mulighet til å reise rundt i Norge og snakke med dyktige bibliotekarer om hva de er opptatt av. I begynnelsen av mars var jeg i Alta og snakket for medlemmer i Finnmark. Pga de store avstandene settes det alltid av to dager når de møtes. Da blir det rikelig med tid til faglige diskusjoner og ulike programposter. Jeg hadde to poster på programmet, en om utfordringer og muligheter for bibliotekene og en om hvordan man argumenterer med statistikk.

Alta har et flott folkebibliotek som jeg fikk anledning til å besøke. I tillegg var det Borealisfestival og start for Finnmarksløpet på samme tid som vi var der. Masse flotte opplevelser i kaldt og vakkert vintervær.

Aarsmote Finnmark BF from Jannicke Røgler

Argumenter med statistikk from Jannicke Røgler
Kategorier
Publikasjoner Samlingsutvikling

Revidert utgave av CREW

crewDet siste jeg gjorde før jeg tok permisjon fra jobben som rådgiver i Buskerud fylkesbibliotek var å ferdigstille revideringen av CREW – håndbok i samlingsutvikling for bibliotek.  Siden forrige utgave ble publisert i 2011 har biblioteklandskapet endret seg en god del. Utlånet av faglitteratur for voksne fortsetter å synke, ebøker har kommet for å bli og antallet fysiske lydbøker for salg blir stadig færre. Dette er eksempler på en rekke endringer bibliotekene må ta hensyn til og som den reviderte utgaven sier noe om.

Den reviderte utgaven kan kjøpes hos Buskerud fylkesbibliotek, men den kan også lastes ned som pdf fra fylkesbibliotekets nettsider. 

Kategorier
23offentligeting Foredrag

23 offentlige ting i Hordaland

23 off tingFylkesbiblioteket i Hordaland inviterte meg til oppstarten av 23 offentlige ting i Bergen 26. januar. Kursdeltakerne benytter Open edX varianten av kurset på bokskapet.hioa.no. Jeg har vært veldig fornøyd med funksjonaliteten i løsningen. De som har sammenlignet Open edX og Canvas sier at Canvas er enklest for lærerne mens Open edX gir en bedre opplevelse for studentene.  Forhåpentligvis blir kursdeltakerne i Bergen godt fornøyd med kurset og tryggere når de skal veilede i offentlige digitale tjenester.

Oppstartssamling 23offting i Hordaland from Jannicke Røgler
Kategorier
Foredrag Skolebibliotek Statistikk

Argumentere med statistikk

13. desember hadde fagforum for skolebibliotekarene  i Buskerud møte på Drammen videregående skole. De hadde invitert meg for å snakke om statistikk og hvordan de kan bruke statistikk for å argumentere for viktigheten av bibliotektjenester.

Jeg viste frem de ulike nettsidene hvor man kan finne informasjon om bibliotekstatistikk som bibliotekindeks.no og fylkesbibliotekets nettsider. Jeg snakket også om omløpstallet og hvordan dette kan brukes i samlingsutviklingen.

Om statistikk i fagforum vgs from Jannicke Røgler