Arendal øker kompetansen for kommunale veiledere

Ansatte i bibliotek, NAV, Servicekontor og voksenopplæring har i fellesskap gått igjennom 12 av tingene i 23 offentlige ting. De har hatt 2 fysiske samlinger i bibliotekets aula hvor ulike forelesere har presentert ulike offentlige digitale tjenester og hvordan veilede i disse. Til sammen har rundt 130 kommunalt ansatte deltatt i kompetanseløftet.

Jeg var hyret inn på den avsluttende samlingen for å snakke om veiledningspedagogikk og for å snakke litt om erfaringene med nettkurset. Det er et tydelig behov for å øke kompetansen på veiledningssituasjonen. Det er en tilbakemelding jeg får fra mange andre også. Jeg snakket om både de fysiske rammene for samtalen og hva man kan gjøre i situasjoner hvor det oppstår problemer. Ikke alle bibliotekansatte føler seg trygge på jobb, noe som også har blitt dokumentert i en ny norsk masteroppgave.

Biblioteksjefen i Arendal ønsker å legge bedre til rette for veiledning i egne lokaler slik at publikum kan snakke mer uforstyrret om vanskelige temaer i lokalene.


Kick-off med 23 offentlige ting i Agder

Open edX versjonen av 23 offentlige ting ble tatt i bruk på samlingen for bibliotekansatte i Agderfylkene 31. august. Jeg hadde hovedansvaret for kursdagen men underveis hadde vi lagt inn en presentasjon av NAV.no av en av de ansatte på NAV i Kristiansand. NAVs kanalstrategi går ut på å få flest mulig av oss til å bruke NAV.no. Per i dag kommer ca 73% av henvendelsene på nettsidene til NAV, men de ønsker at enda flere av oss skal få utført våre tjenester på nettstedet. De to fylkene har tilsammen 55 påmeldte på kurset. I tillegg er det flere bibliotek som ønsker å kurse bibliotekansatte lokalt ved å gjennomgå kurset på egen arbeidsplass. Senere i høst vil det bli arrangert en samling nummer to hvor representanter fra ulike offentlige tjenester vil presentere seg.

Gjesteforeleser i Tromsø

UiT

UiT Kilde: Wikipedia
29. august gjesteforeleste jeg på UiT etter invitasjon av Andreas Vårheim. Faget jeg foreleste i var i bibliotek, samfunn og ledelse. Studentene var helt ferske på bibliotekutdanningen, men mange hadde en bred og variert bakgrunn. Noen hadde mye utdanning fra før, men trengte årsstudiet for å kunne bli biblioteksjef i egen kommune, mens andre kom rett fra videregående skole.

VIRAK i UH-sektoren

virakBibliotekene ved UIO, BI og HIOA arrangerte i forrige uke en stor konferanse som har tatt over for fagreferentkonferansen, VIRAK.

Professor Tara Brabazons keynote: Why I don’t ‘do’ digital literacies: Multimodality and the bias of communication” ble filmet og ligger tilgjengelig under. Brabazon holdt et meget interessant foredrag om hvilken rolle bibliotekarene kan spille i dagens multimodale (Kunnskapsløftet bruker begrepet “sammensatte tekster”) virkelighet. Vi må lære oss når de ulike plattformene for kommunikasjon virker best. Når er det best med ord og når er det mest virksomt med illustrasjoner. Gunther Kress utviklet begrepet. Hør Gunther Kress forklare kjernebegrepene mode, modality og multimodality. Wikipedia gir denne forklaringen på begrepet multimodalitet.

Literacy er ikke helt enkelt å oversette til norsk. Språkrådet anbefaler at vi bruker skriftkultur, skriftkunne eller tekstkompetanse.

Brabazon trakk frem Mary Macken Horariks modell for tekstkompetanse som en nyttig modell for dagens modell. Modellen ble utviklet før sosiale medier, men er svært anvendelig i dag. Målet for bibliotekarer må være å få flest mulig lengst mulig til høyre i modellen. Det er stort behov for å bringe viten med større kvalitet ut til befolkningen og her har vi en mulighet til å spille en viktig rolle. Alt for mange er etter Brabazons mening kun på nivået hvor de er i stand til å anvende teknologien. F. eks klarer de fleste å gjøre praktiske ting som å bestille en feriereise på nett mens langt færre er i stand til å ha et teoretisk eller reflekterende forhold til sammensatte tekster.

Horariks literacy modell

Se Brabazons foredrag:

 

 

Verksteder og keynote på Next Library

MacLeodKanadiske Peter MacLeod har mye av det samme budskapet som David Lankes. Det handler om å engasjere egne innbyggere på en måte utover det som ofte oppfattes som mer eller mindre skinndemokrati. Både i Norge, USA og andre land ser vi reaksjoner på ekspertveldet. MacLeods sterke budskap er at myndighetene må ha troen på at vanlige folk vet hvor skoen trykker og ta innbyggere med i forpliktende prosesser for å skape bedre samfunn. Han la frem store visjoner omgjort i konkrete handlinger. Når vi utfordres på å handle til beste ikke bare for oss selv men være en stemme for andre vil vi ta de valgene som er best for alle var hans konklusjon etter å ha testet dette ut en rekke ganger. Et veldig positivt budskap i en tid hvor alle mer eller mindre frykter å ende i Trumpistan. Trumps budskap om hat er bare nedbrytende, derfor ekstra positivt å høre om alternativer. MacLeod har jobbet med innbyggermedvirkning i både Århus og Canada. Århus bibliotek hadde i mange år inndratt egne innbyggere i konkrete prosesser på hvordan det nye biblioteket burde være. Det ser ut som de har klart å skape det eierskapet til biblioteket som sjefen for Bibliotek10 snakket om på Granitolfestivalen. Lenke til MacLeods presentasjon.

Analyse, statistikk og måling benyttet i utviklingen av nye tjenester var også et viktig tema på konferansen. Jeg deltok på et verksted om Smart libraries. I Århus måler de hvordan folk bruker biblioteket i nåtid. De baserer seg på smarttelefoner og små rfidbrikker for å se bevegelsene. Rundt 80% av de besøkende bruker biblioteket som et værested. Det er få på borgerservice og få som bruker infopunktene for å få hjelp av bibliotekarene. Les mer om eksperimentet.
Det var også amerikanere til stede som hadde utviklet ny programvare for tracking i prosjektet Measure the Future. All kode blir tilgjengelig på Github i løpet av de neste ukene. Teknologien koster ca 100 dollar å ta i bruk. Det settes opp kameraer som helt anonymiserer de som er på biblioteket. Data samles inn for å se hvor folk beveger seg i rommet. Slike løsninger er glimrende for å se bevegelsene. Er det steder hvor alle ønsker å være som mangler sitteplasser, er det bokhyller hvor aldri noen befinner seg? Denne typen teknologi er absolutt noe for SAMSTAT. Kanskje er det nettopp utprøving av denne typen løsninger som kan være med på å ta SAMSTAT et skritt videre.

Learning circleLearning Circles KenyaEt annet interessant verksted handlet om «learning circles» og nettkurs. Når vi har lesesirkler i bibliotek hvorfor ikke også læringssirkler. De som presenterte samarbeidet om en felles løsning utviklet i USA som var i bruk i Chicago og Kenya blant annet. Organisasjonen P2PU hadde utviklet programvaren og nettsiden som fungerer som utgangspunkt for nettkursene. Kvalitetssikrede nettkurs er lagt på en felles side, bibliotekaren er kursleder og innbyggere inviteres til å heve egen kompetanse på ulike områder sammen med andre. P2PU har laget en guide i hvordan du selv kan holde et nettkurs i biblioteket ditt.  

Jason Yip, Assistant Professor, University ved Washington Information School hadde en praktisk sesjon om hvordan vi kan evaluere et nettkurs. Han delte inn det vi vurderingskriteriene i tre ulike deler: Hva vi likte ved kurset, det vi mislikte og designideer for å forbedre nettkurset. Han var svært god på å gruppere og samle de innspillene vi kom med slik at vi raskt kunne se hvor det var like innspill som gikk igjen.

Hva er det med Next Library?

Utsikt fra Dokk1Litt flåsete kan jeg innimellom si, har du vært på en konferanse, har du vært på alle. Det stemmer ikke med Next Library i Århus. Den klarer stadig å utfordre og er et friskt pust i det store antallet bibliotekkonferanser.

Det gjør noe med hele arrangementet når alt foregår på Dokk1. Forrige gang jeg deltok på Next library var konferansen i konserthuset. Programmeringen kan gjøres helt annerledes når du kan ha seks parallelle sesjoner og bruke hele det store biblioteket.

Det er nesten halvannet år siden sist jeg var i Århus. Da var biblioteket bare seks måneder ungt. Det var ingen synlig slitasje å se på gulv, møbler eller andre materialer. Bygget fungerer akkurat like bra. Mange steder å være og aktivitet overalt. Selvfølgelig merker man at det er en konferanse i bygget når det er flere hundre deltakere, men vi gjorde forbausende lite ut av oss. Bygget er befriende stort og kan romme hundrevis av personer uten at det er noe problem.

Kafeen har akkurat like god kaffe og er like folksom og travel som jeg husker den. Gode varer, god kaffe og flott plassering gjør den til en vinner i området. Når byrommet mot sjøen er ferdigstilt med boliger, promenader og bytrikken starter med ordinære ruter, vil sikkert enda flere mennesker trekkes til denne delen av Århus.

Next Library som form
Konferansen ble først arrangert i 2009 og har blitt arrangert annethvert år siden den gangen. Konferansen ønsker å nå ut til et internasjonalt publikum av fremtidsrettede og innovative bibliotekledere. Den har hele tiden vært eksperimenterende i formen og har evnet å utvikle seg med nye funksjoner hvert år. De er svært gode på å tenke nettverksbygging og omtaler konferanse som et «community». I år var det journaliststudenter til stede. De produserte mye innhold, blant annet et daglig nyhetsbrev. Det inneholdt dagens program og høydepunkter fra gårsdagen krydret med mye bilder og sitater.

Ignite – lynpresentasjoner
Det daglige programmet var det i to deler, før og etter lunsj. Først en keynote, deretter enten verksteder eller lynpresentasjoner. I Århus kjørte de ekstremvarianten av pecha-kucha, 5 minutter med 15 sekunder per lysark. 20 lysark totalt. Utrolig hvor mye man kan pakke inn på fem minutter når det kombineres med gode illustrasjoner. I etterkant av presentasjonene fikk man rikelig med mulighet til å snakke med de som presenterte. Særlig presentasjonene fra Helsinki, MIT Media Lab og Singapore var spennende.Helsinki hadde foretatt en undersøkelse for å se på «value gaps» mellom ansatte og publikum. Bibliotekarene mente det var mye støy og at lokalene var ryddige. Publikum mente helt motsatt. Svært interessante funn det er enkelt å gjøre noe med i bibliotekrommet. Metoden er en enkel måte å gå fra synsing til verdifull kunnskap om egne tjenester. Singapore imponerer bestandig og lynpresentasjonen jeg hørte handlet om ungdomssatsingen. De ønsket flere unge på bibliotekene og hadde satt i verk en stor kunstsatsing. De unge kunne selv skape, det var foredrag innenfor en rekke temaer og de hadde produsert svært profesjonelt materiale, blant annet små bøker om ulike emner. MIT Media Lab snakket også om ulike prosjekter og tiltak de samarbeider med bibliotek om. Alle var velkommen til å samarbeide om ulike prosjekter gjennom tiltaket Public Library Innovation Exchange.

Professor 2 i kreativitet, Christian Byrge  holdt også en lynpresentasjon: “Deliberate practice of creativity: Play designed to help you apply your knowledge in a more unlimited way. I presentasjonen forklarte Byrge mer om de oppvarmingsøvelsene konferansen startet hver dag med. De første øvelsene var mest for å våkne. Dette var øvelser som lignet på stein, saks og papir. Etter de innledende øvelsene var vi klare for nye øvelser som utfordret vår kreativitet. F. eks skulle alle tegne en bil ut i fra de samme strekene. Dette arket krøllet vi så sammen og sammen med en vi ikke kjente skulle disse papirballene kastes på så mange ulike måter vi kunne komme på. En annen øvelse gikk ut på å tenke ut hva man kan utvikle når man setter sammen to ord. Litt kleint men også morsomt å finne ut måter å lage flag-fingers eller potato-shoes sammen med Philipp Schmidt fra MIT. Det er nettopp ved å åpne opp for det ukjente og usannsynlige at Byrge mener at nye produkter og tjenester kan se dagens lys. I følge han er det ikke mye øvelse som skal til.

Omvendt fagdag på HIOA

23offentligeting hioaDenne vinteren og våren har jeg jobbet med videreutvikling og tilpasning av 23 offentlige ting til Open edX. Nettkurset nærmer seg ferdigstillelse og det er kun en siste kvalitetssjekk som gjenstår før kurset er helt klart. Kurset skal etter det gjennomgå en siste sjekk hos HIOA før det legges ut på en ny server som skal være operativ fra 1. august.

Alle som ønsker å ta kurset kan da enten melde seg på med en FEIDEbruker om de har det eller en vanlig tilgang som må bekreftes med egen epost.

Onsdag 7. juni hadde HIOA en egen fagdag hvor alle som har deltatt på PISAkurset, HIOAs egen kursing for å lære og lage nettkurs fikk mulighet til å vise frem resultatet av kursingen.

Dagen ble åpnet av rektor Kurt Rice som snakket om satsingen på Digitalt universitet. HIOA har store ambisjoner på det digitale området. Sazhan Reman, teknologidirektøren i Microsoft holdt også et innlegg hvor han pekte på de digitale mulighetene og hvordan bruken av teknologien endrer måten vi lever på. Det digitale blir mer og mer en integrert del av våre liv.

Etter den felles åpningen var det presentasjoner fordelt på ulike bygg på campus. Jeg holdt min presentasjon på P48 i samme bygg som hovedbiblioteket.

Open edX øker i bruk i resten av verden, noe som er med på å sikre en robust utvikling av verktøyet. Det er akkurat den samme erfaringen vi har gjort med bruk av WordPress. Når bruken blir så stor blir det også utviklet stadig ny funksjonalitet med velfungerende nettsamfunn hvor mange bidrar.

Under er presentasjonen jeg holdt på HIOA

Kronikk i Laagendalsposten

kronikk kongsberg 20 mai 2017Folkebibliotekstatistikken for 2016 viste at nye Kongsberg bibliotek er en dundrende suksess. Etter å ha snakket med biblioteksjefen ble vi enige om å skrive en kronikk hvor vi ønsket å vise hvor gode resultatene er og at Kongsberg er det førende biblioteket i Buskerud på besøk og utlån. Min kollega Camilla Sørbye bidro også til kronikken. Slik sett er kronikken et godt eksempel på samskriving og hvor bra det kan fungere når alle bidrar med egen kompetanse.

Kronikken stod på trykk i LPs papirutgave lørdag 20. mai. Kronikken blir også publisert på LPs nettsider under meninger.

Som en positiv følge av kronikken brukte rådmannen på Kongsberg deler av sin egen spalte på kommunens nettsider til å snakke om biblioteket.

 

Rådmannens hjørne 26. mai 2017

Rådmann Wenche Grinderud leverer hver 14. dag en blogg til medarbeidere i Kongsberg kommune. Som oftest i skriftlig form, noen ganger som Videoblogg. Videobloggene har ofte tema som tilsier at de bør gjøres tilgjengelig utover medarbeiderne, og dagens videoblogg er en slik..

Posted by Kongsberg kommune on 26. mai 2017

Kassering er fremdeles i skuddet

Jannicke debatt DeichmanskeDenne uken har virkelig stått i kasseringens tegn. Uken startet med kassering på St. Hallvard vgs. Buskerudgeriljaen gjorde sin største jobb der noensinne for syv år siden. Nå var vi ønsket tilbake. Behovene hos elevene har endret seg og det var på tide å ta en ny gjennomgang av både samlingen og det fysiske lokalet.

Onsdagen var det først møte i Tønsberg om Vestfolds kommende plan for samlingsutvikling. Vestfold gjør et banebrytende arbeid som kan bli til stor nytte for andre fylker når det blir ferdig.

Fra Tønsberg gikk turen til NRKbygget på Marienlyst og radioprogrammet “Studio 2” på NRK P2. En journalist hadde sett at det skulle være en debatt på Deichmanske bibliotek avdeling Grünerløkka om utgåtte bøker. Bernhard Ellefsen og jeg fikk noen minutter til å diskutere utgåtte bøker i forkant av debatten.

Lørdagens debatt varte en kort time. Selve debatten inngikk i debattlederens masterprosjekt. Debatt er en krevende form og vi var nok litt for enige til å få opp temperaturen i særlig stor grad. Forhåpentligvis var det verdt turen for alle som kom. Og det var overraskende mye publikum på arrangementet.

Slik introduserte Deichman debatten i sitt program:

Utgått? En samtale om boksamlinger i forandring

Boksamlingen i et folkebibliotek er ikke en statisk størrelse. Hvilke kriterier legges til grunn når biblioteker skal rydde i hyllene? En forsker, en bibliotekar, en litteraturkritiker og en forfatter er invitert til å diskutere hvordan og hvorfor kunnskap, bøker og boksamlinger forandrer seg over tid.

Med: Bernhard Ellefsen, litteraturkritiker, Jannicke Røgler, bibliotekrådgiver ved Buskerud Fylkesbibliotek og driver bloggentrangtihylla.wordpress.com, Eivind Røssaak, førsteamanuensis i film og mediefag ved Nasjonalbibliotekets forskningsavdeling og Steffen Sørum, forlagsredaktør og forfatter.

Ordstyrer: Hild Borchgrevink. Del av Avgang 2017, Kunst og offentlige rom, Kunsthøgskolen i Oslo.
Støttet av Fritt Ord.

Samtalen er en del av Tversover Oslo – et helhusarrangement for tekst, tegneserier, trykksaker og ting på tvers – på Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
Program: https://www.facebook.com/events/1486698728059347/